Welkom

GM staat voor Gabriel Mineur.

Ik ben sinds 2007 als schade-expert werkzaam in de sector Brand en Aansprakelijkheid, en vanaf 2013 na het volgen van vakgerichte opleidingen bij Nivre geregistreerd als Register-Expert. In dat jaar ben ik als freelancer van start gegaan.

Schades en de toedracht daarvan vaststellen vragen om ervaring en specialistische kennis. Maar ook om begrip voor de gedupeerde en een luisterend oor, zodat "het verhaal achter het verhaal" en de situatie beter kan worden doorzien.

Juist daar waar veel expertisebureaus vanwege tijdgebrek, economische redenen of een gebrek aan "people skills" geen oog hebben voor specifiek de menselijke aspecten van het regelen van de schade, merk ik dat ik als schade-expert een duidelijke meerwaarde heb.

Dit resulteert in klanttevredenheid en een goed onderbouwde rapportage met aandacht voor zaken als regres, kans op herhaling en fraude indicatoren en met een professioneel verantwoorde schadevaststelling. Precies datgene waar verzekeraars, tussenpersonen, volmachtkantoren en bedrijven verder mee kunnen.

Mijn specialisatie is het uitgebreide toedrachtonderzoek bij complexe en tijdrovende schades, waarbij meerdere partijen bezocht dienen te worden zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij waterschade bij een VVE of bij het onderzoeken van de mogelijkheid tot regres. Direct schadeherstel tegen een schappelijk tarief is daarbij mogelijk, aangezien ik over een breed netwerk beschik van reparateurs.